letecká historie


obrazekhlavička

Starý letoun, nová posádka- střípky dávné události (část 2.)

English version available vlajka HERE

Bezmála 68 let, které uplynou od událostí z prosince 1944, popisovaných v předchozích článcích, již téměř smazaly stopy, které po nich zůstaly. Ještě stále však lze nalézt artefakty, které tyto události připomínají. Rozmetané trosky bombardéru B-24 Liberator „Arsenic and lace“, které dopadly na čtvrť Neředín a okolní pole bychom na místě dopadu hledaly jen těžko. Oblast je dnes kompletně zastavěná. Trosky bombardéru byly sesbírány z větší části příslušníky Wehrmachtu a Luftwaffe a přemístěné na olomoucké letiště v Neředíně. Co se s nimi stalo poté, není známo. Část trosek byla sebrána místními obyvateli, ať už na památku, nebo k nějakému využití. I tyto předměty se však v průběhu let ztratily, vyhodily nebo někde zapomněly.

Jiná situace je v případě letounu 42-32097 „Slipstream“ z Bystrovan. Několik fragmentů dochovaných u několika správných lidí dodnes mohou vypovídat o dávné události více než přesvědčivě.

Pancíř zadního střelce

Dlouhá léta měl pan Šnevajs z Bystrovan místo jedné z břidlicových dlaždic, které tvořily chodníček na jeho zahradě, ocelovou desku. Poté, co ji věnoval autorovi bylo zjištěno, že se jedná o pancéřovou desku, která původně chránila zadního střelce na jeho stanovišti před útokem zezadu. Střelec o ni byl opřený, jak je patrné na nákresu. Sgt. Robert E. Laryho však pravděpodobně neuchránila. V horní části je totiž prostřelená projektilem ráže 13 mm, pravděpodobně z kulometu Rheinmettal-Borsig MG131, kterým byli vybaveny letouny Focke-Wulf FW-190A-8 . Střela osmimilimetrovou deskou prošla a je možné že střelce zasáhla, což však není jisté. Jisté je jen to, že pád bombardéru nepřežil.

deska

‹ pancéřová deska zadního střelce, nalezená na zahradě v Bystrovanech


dira

‹ detail otvoru po střele ráže 13 mm.


Slipstream

‹ fotografie pozice zadního střelce, vlevo zvenčí, vpravo zevnitř se zakresleným původním umístěním pancíře


nakres

‹ nákres pozice zadního střelce, umístění pancéřové desky je znázorněno červeně


Vrtulový list

Dalším z výmluvných svědků urputné bitvy je také jeden vrtulový list, který se dochoval do dnešních dnů v perfektním stavu. Kdo jej nalezl a zachránil, dnes již asi nezjistíme. V současnosti se nachází v soukromé sbírce. Vrtulový list je z přední strany prostřelen 20 milimetrovým granátem z kanonu Mauser MG151. Granát zůstal v listu zaražený do své poloviny a tvoří tak unikátní doklad o útoku německého stíhače z přední polosféry.

vrtulovy-list

‹ vrtulový list z B-17 42-32097, vpravo nahoře detail střely ráže 20 mm, dole detail instruktážní popisky na listu


Kryt vrtule a padákový popruh

Pan Žádník z Bystrovan opatruje hliníkový kryt mechanismu nastavování vrtulových listů již od nepaměti. Původně sloužil, přidělán na kusu prkna, jako budka pro sýkorky, které vylétaly z díry v přední části krytu. Stejně tak padákový popruh a kus lana sloužil jako vodítko pro psa. Jen díky těmto účelům se tyto artefakty dochovaly do dnešních dnů.

kuzel

‹ vlevo kryt mechanismu nastavování listů vrtule, vpravo zbytky padákových popruhů


Na místě dopadu….

Místo dopadu hlavních částí letounu se od druhé světové války příliš nezměnilo. Při průzkumu, který byl proveden v roce 2010 a 2011 pomocí detektoru kovů, bylo nalezeno několik artefaktů z jistotou pocházejících z našeho bombardéru. Na poli u pevnůstky byly již při prvním průzkumu nalezeny pozůstatky nábojů ráže 12, 7 mm do kulometů Colt- Browning M2. Během let rozbité a roztahané stovkami pluhů po celém lánu, ukazují na místo, kde dopadl trup letounu.

pole

‹ pole u bystrovanské pevnůstky, místo dopadu trupu letounu, vlevo střela ráže 12,7 mm


naboje


Kódy výrobců munice:
M = Milwaukee Ordnance Plant - Milwaukee, Wisconsin
LC = Lake City Army Ammunition Plant - Independence, Missouri
Číslice 42, 43, nebo 44 značí rok výroby

Na opačné straně řeky Bystřičky, na straně hodolanského hřbitova bylo na okraji pole, sousedícího s řekou nalezeno větší množství fragmentů jednoho z motorů Wright Cyclone, který zde dopadl. Jedná se převážně o hliníkové úlomky chladicích žeber z válců motoru. Nalezeny byly také kousky krytu středu motoru, zbytky víček z ventilových vahadel a také jedno z vahadel. Motory letounu zde zůstaly až do léta 1945, kdy byly odvezeny. Poslední z nich snad ještě delší dobu ležel vedle hodolanského hřbitova.

zbyky

‹ zbytek krytky ventilového vahadla


zbyky

‹ drobné fragmenty z motoru, některé z nich nesou značky z výroby, jako např. vpravo


zbyky

‹ vlevo část hliníkového žebrování z boku válce, vpravo úlomek krytu středu motoru


vahadlo

‹ ventilové vahadlo z motoru Wright Cyclone, nalezené na poli na levém břehu řeky Bystřice r. 2011


Památník

Aby tato událost neupadla do zapomnění, obec Bystrovany spolu s přáteli vojenské historie, za podpory vojenského sdružení rehabilitovaných Olomouc, postavila malý památník. Dřevěný kříž na kamenném podstavci, se stručným popisem události, byl předán veřejnosti dne 8. května 2004, kříž se nachází na pravém břehu řeky Bystřice, nedaleko vojenské pevnůstky, uprostřed lokality, kde dopadlo nejvíce trosek z letounu a kde zahynulo šest letců. Památné místo a jeho okolí převzali do své péče bystrovanští skauti a skautky.

pamatnik

‹ 8. května 2004, slavnostní odhalení památníku u Bystrovan


cedulka

‹ detail tabulky na kříži


U místa je také umístěna „keška“ pro příznivce Geocachingu, více informací je zde

GPS souřadnice památníku jsou:
49°35'40.529"N, 17°18'29.189"E

Jiří Černošek

ZDROJE:
- MACR 10635
- Pamětník letecké bitvy: mladí neznají dějiny, MF Dnes, 7. Února 2004
- Individual deceased personnel file:
- Brown, Robert A.
- Manzella, Vincent C.
- Davis, Edward E.
- Person, Walter G.
- Anton, Byron C.
- Bergman, Roland D.
- National archives and Records administrative
- Sbírka J. Krumbacha
- Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
- Vzpomínky na neznámé letce, Jan Mahr, Miroslav, 2011
- Kronika obce Hlušovice
- Kronika obce Bystrovany
- http://www.99bombgroup.org
Special Thanks to:
Julie Hebert-Ruster Price, Dennis Brown, Jack Fowler, Paul E. Barselou, Ward C. Randolph, George Hilton, Marek Hradil, Jan Mahr,
And many others...